Hukum Pidana, Asas-Asas dalam KUHP dan KUHP Baru

Rp 140.000

B8uku ini merupakan  Hukum Pidana  berdasarkan  undang-undang No 1  Tahun 2023 tentang  Kitab Undang-undang  Hukum Pidana.. Penulis mensandingkannya antara   Asas-asas  dalam KUHP lama dan KUHP baru.

wws Pemesanan Via Whatsapp
Categories: ,